Pályázatok

2011

Nemzeti Kulturális Alap 2205/0518 sz. pályázata savmentes irattároló dobozok vásárlására 449.375 Ft értékben.

2012

Nemzeti Kulturális Alap 2209/0113. sz. pályázata maradandó értékű magániratok vásárlására 20.000 Ft értékben.

Nemzeti Kulturális Alap 2209/0129. sz. pályázata levéltári szakkönyvtárak állományának gyarapítására 350.000 Ft értékben.

2013

Nemzeti Kulturális Alap 3510/00516. sz. pályázata levéltári szakkönyvtárak állományának gyarapítására 300.000 Ft értékben.

2014

Nemzeti Kulturális Alap 3542/00264. sz. pályázata levéltári kutatóterem fejlesztésére 168.000 Ft értékben.

Nemzeti Kulturális Alap 3562/00024. sz. pályázata savmentes irattárolók és fotók archiválására szolgáló dobozok beszerzésére 200.000 Ft értékben.

2016

A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány KKETTKK-56-01 "Mansfeld Péter" pályázatán 1.071.000,-Ft értékben A megtorlás Tatabányán. Az 1956-os forradalom és szabadságharc leverését követő főbb tatabányai perek című kiadvány költségeire."A programot az 1956-os forradalom és szabadságharc 60.évfordulójára létrehozott Emlékbizottság támogatja."

2017

A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány KKETTKK-56P-02-0423 számú "Büszkeségpont" pályázatán 2.500.000,-Ft értékben a Dr. Klébert Márton emlékszoba és kiállítóterem felújításának költségeire."A programot az 1956-os forradalom és szabadságharc 60.évfordulójára létrehozott Emlékbizottság támogatja."

2017

Tatabánya Megyei Jogú Város Jó Szerencsét! Emlékév pályázatának támogatásával két kiadvány megjelentetésére: Simonik Péter A Népháztól a Gőzfürdőig c. kötetének második, bővített kiadása, valamint a Tanulmányok Tatabánya történetéből I. c. kiadvány.

2020

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának a közlevéltárak 2020. évi működési célú támogatására kiírt pályázaton 879.000 Ft támogatás.

2020

A projekt címe:
Ősök - Predkovia

A projekt fő célkitűzése: 

PT1 Természet és kultúra - A határmenti terület vonzerejének növelése

A projekt leírása: 
Az Ősök - Predkovia című, SKHU/WETA/1901/1.1/132 számú projekt az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program Kisprojekt Alapjának keretein belül az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. Specifikus célja a határon átnyúló együttműködés megerősítése, valamint a határmenti terület vonzóbbá tétele. A kitűzött célok között szerepel a partnerek közötti tapasztalatcsere, valamint a partnerség és a határokon átnyúló együttműködés bővítése. A hosszú távú célok magukban foglalják a kapcsolatok fenntartását, különös tekintettel a turizmus támogatására, amelynek célja a regiók hagyományainak, kultúrájának megismerése, az ősökkel kapcsolatos információk keresése külföldi látogatók által, amelyek Nyitraivánkán, a Nyitrai Állami Levéltárban, illetve Tatabányán, Tatabánya Megyei Jogú Város Levéltárában találhatóak. A projekt stratégiai célja a kulturális hagyományok és a helyi, turizmus szempontjából is érdekes történelmi emlékek megőrzése.
A projekt végterméke Nyitraivánka községben Tóth Vilmos sírboltjának felújítása és számos közös, határokon átnyúló, a régiók történetének és hagyományainak megismerését szolgáló esemény (konferencia, tanulmányút, képzés, adatgyűjtés sírkövekről; sírkövekről készült fényképek gyűjtése és adatbázisok létrehozása).
A projekt eredménye a nemzeti tudatosság erősítése, a helyi emberek összekapcsolása, a határokon átnyúló turisztikai szolgáltatások vonzóbbá tétele és a határokon átnyúló együttműködés fokozása. A projekt közvetlen hatása a régiót meglátogatók számának növekedése helyi és külföldi turisták által, akik azért érkeznek a térségbe hogy felfedezzék a helyi hagyományokat, történelmet és kultúrát, valamint azok által a turisták által, akik Nyitraivánkára vagy Tatabányára őseiket kutatva érkeznek.
Közös rendezvények megvalósítása által a projekt közvetlenül hozzájárul a helyi vállalkozók tevékenységeinek támogatásához és a helyi gazdaság fejlődéséhez, ill. javítja a helyi kulturális emlékek és adottságok ismertségét, és következésképpen növeli a régió látogatottsági arányát.
Közösen tervezett, végrehajtott és fentartott tevékenységek végrehajtása által határokon átnyúló szinten a projektpartnerek egyidejűleg hozzájárulnak a régiók kiegyensúlyozott fejlődéséhez a határ mindkét oldalán.

Vezető partner: Nyitraivánka község önkormányzata
www.ivankaprinitre.sk

Partner: Tatabánya Megyei Jogú Város Levéltára
http://tbleveltar.hu/

Partner költségvetése: 14.070 EUR, ebből ERFA hozzájárulás 11.959.50 EUR
Projekt kezdete: 2020.09.01.
Projekt befejezése: 2021.10.31.

Tatabánya Megyei Jogú Város Levéltára által megvalósított rendezvények: 
Konferencia Tatabányán 2020. október 1-én. 
A konferencia felvétele:  
Konferenciakiadvány: http://mek.oszk.hu/22400/22463... 
Tanulmányút Nyitraivánkára 2021. július 7-én.
Workshop Tatabányán 2021. július 28-án.

A workshop felvétele:
Online workshop 2021. október 13-án.
Az online workshop felvétele:  

2021

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának a közlevéltárak 2021. évi működési célú támogatására kiírt pályázaton 1.300.000 Ft támogatás.