Közérdekű adatok

Az intézmény szervezetére, tevékenységére, működésére és gazdálkodására vonatkozó közérdekű adatokat az alábbi jogszabályok alapján tettük közzé:

2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról 

305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról 

18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról

 

I. Szervezeti, személyzeti adatok

Hivatalos név:

Tatabánya Megyei Jogú Város Levéltára

Székhely:

2800 Tatabánya, Szent István u. 21.

Postacím:

2800 Tatabánya, Szent István u. 21.

Telefonszám:

06-34/324-310

Mobilszám:

06-20/280-04-31

E-mail:

 info@tbleveltar.hu

Web:

http://tbleveltar.hu/

Ügyfélszolgálat és közönségkapcsolat       

elérhetősége:

A székhely címén, telefonszámán és e-mail-címén.

Ügyfélszolgálati és közönségkapcsolati

vezető neve:

Ügyfélszolgálati vezető: B. Stenge Csabáné

Kutatószolgálati vezető: B. Stenge Csabáné

Az ügyfélfogadás rendje:

 

Ügyfélszolgálat:

Hétfő-Csütörtök 8.00-16.00

Péntek: 8.00-12.00 

Kutatószolgálat: 

Hétfő-Csütörtök: 8.00-16.00

Péntek:8.00-12.00

Szervezeti struktúra:

SZMSZ

A szerv vezetője: 

Dr. B. Stenge Csaba igazgató

Hivatali elérhetősége:

A székhely címén, telefonszámán és e-mail-címén.

A fenntartó felügyeleti szerv:

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának Képviselőtestülete

2800 Tatabánya, Fő tér 6.

Tel.: 06-34/515-700

Telefax: 06-34/311-283

E-mail: polgarmester@ph.tatabanya.hu

Honlap: http://www.tatabanya.hu/  

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre:

 Alapító okirat: https://tbleveltar.hu/app/goweb/files-module/local/lapozo/Alapito okirat.pdf

Szervezeti Működési Szabályzat (SZMSZ): 

Törzskönyvi nyilvántartás:

A szerv nyilvántartásai:

Fondjegyzék 

Nyilvános kiadványok:

Kiadványaink

III. Gazdálkodási adatok

SZMSZ 

 

 

 

Elnyert pályázatok

2011

Nemzeti Kulturális Alap 2205/0518 sz. pályázata savmentes irattároló dobozok vásárlására 449.375 Ft értékben.

2012

Nemzeti Kulturális Alap 2209/0113. sz. pályázata maradandó értékű magániratok vásárlására 20.000 Ft értékben.

Nemzeti Kulturális Alap 2209/0129. sz. pályázata levéltári szakkönyvtárak állományának gyarapítására 350.000 Ft értékben.

2013

Nemzeti Kulturális Alap 3510/00516. sz. pályázata levéltári szakkönyvtárak állományának gyarapítására 300.000 Ft értékben.

2014

Nemzeti Kulturális Alap 3542/00264. sz. pályázata levéltári kutatóterem fejlesztésére 168.000 Ft értékben.

Nemzeti Kulturális Alap 3562/00024. sz. pályázata savmentes irattárolók és fotók archiválására szolgáló dobozok beszerzésére 200.000 Ft értékben.

2015

Nemzeti Kulturális Alap 3510/00603 sz. pályázata levéltári szakkönyvtárak állományának gyarapítására 300.000 Ft értékben.

2016

A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány KKETTKK-56P-01 számú "Mansfeld Péter" pályázata 1.071.000,-Ft értékben A megtorlás Tatabányán. Az 1956-os forradalom és szabadságharc leverését követő főbb tatabányai perek című kiadvány költségeire. "A programot az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójára létrehozott Emlékbizottság támogatja."

2017

A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány KKETTKK-56P-02-0423 számú "Büszkeségpont" pályázata 2.500.000,-Ft értékben a Dr. Klébert Márton emlékszoba és kiállítóterem felújításának költségeire. "A programot az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójára létrehozott Emlékbizottság támogatja."

2017

Tatabánya Megyei Jogú Város Jó Szerencsét! Emlékév pályázatának támogatásával két kiadvány megjelentetésére: Simonik Péter A Népháztól a Gőzfürdőig c. kötetének második, bővített kiadása, valamint a Tanulmányok Tatabánya történetéből I. c. kiadvány.

2018

Nemzeti Kulturális Alap 204188/300 sz. pályázata könyvkiadásra 279.000 Ft értékben. (Tatabánya az I. világháborúban. Online: https://mek.oszk.hu/19800/1982... )

2020

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának a közlevéltárak 2020. évi működési célú támogatására kiírt pályázaton VI/2425/2020 szám alatt elnyert 879.000 Ft támogatás.

2020

A projekt címe: Ősök - Predkovia

A projekt fő célkitűzése: 

PT1 Természet és kultúra - A határmenti terület vonzerejének növelése

A projekt leírása:  Az Ősök - Predkovia című, SKHU/WETA/1901/1.1/132 számú projekt az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program Kisprojekt Alapjának keretein belül az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. Specifikus célja a határon átnyúló együttműködés megerősítése, valamint a határmenti terület vonzóbbá tétele. A kitűzött célok között szerepel a partnerek közötti tapasztalatcsere, valamint a partnerség és a határokon átnyúló együttműködés bővítése. A hosszú távú célok magukban foglalják a kapcsolatok fenntartását, különös tekintettel a turizmus támogatására, amelynek célja a régiók hagyományainak, kultúrájának megismerése, az ősökkel kapcsolatos információk keresése külföldi látogatók által, amelyek Nyitraivánkán, a Nyitrai Állami Levéltárban, illetve Tatabányán, Tatabánya Megyei Jogú Város Levéltárában találhatóak. A projekt stratégiai célja a kulturális hagyományok és a helyi, turizmus szempontjából is érdekes történelmi emlékek megőrzése. A projekt végterméke Nyitraivánka községben Tóth Vilmos sírboltjának felújítása és számos közös, határokon átnyúló, a régiók történetének és hagyományainak megismerését szolgáló esemény (konferencia, tanulmányút, képzés, adatgyűjtés sírkövekről; sírkövekről készült fényképek gyűjtése és adatbázisok létrehozása). A projekt eredménye a nemzeti tudatosság erősítése, a helyi emberek összekapcsolása, a határokon átnyúló turisztikai szolgáltatások vonzóbbá tétele és a határokon átnyúló együttműködés fokozása. A projekt közvetlen hatása a régiót meglátogatók számának növekedése helyi és külföldi turisták által, akik azért érkeznek a térségbe hogy felfedezzék a helyi hagyományokat, történelmet és kultúrát, valamint azok által a turisták által, akik Nyitraivánkára vagy Tatabányára őseiket kutatva érkeznek. Közös rendezvények megvalósítása által a projekt közvetlenül hozzájárul a helyi vállalkozók tevékenységeinek támogatásához és a helyi gazdaság fejlődéséhez, ill. javítja a helyi kulturális emlékek és adottságok ismertségét, és következésképpen növeli a régió látogatottsági arányát. Közösen tervezett, végrehajtott és fenntartott tevékenységek végrehajtása által határokon átnyúló szinten a projektpartnerek egyidejűleg hozzájárulnak a régiók kiegyensúlyozott fejlődéséhez a határ mindkét oldalán.

Vezető partner: Nyitraivánka község önkormányzata www.ivankaprinitre.sk

Partner: Tatabánya Megyei Jogú Város Levéltára http://tbleveltar.hu/

Partner költségvetése: 14.070 EUR, ebből ERFA hozzájárulás 11.959.50 EUR Projekt kezdete: 2020.09.01. Projekt befejezése: 2021.10.31.

Tatabánya Megyei Jogú Város Levéltára által megvalósított rendezvények:  Konferencia Tatabányán 2020. október 1-én.  A konferencia felvétele:   Konferenciakiadvány: http://mek.oszk.hu/22400/22463...  Tanulmányút Nyitraivánkára 2021. július 7-én. Workshop Tatabányán 2021. július 28-án.

A workshop felvétele: Online workshop 20

21. október 13-án. Az online workshop felvétele: 


2021

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának a közlevéltárak 2021. évi működési célú támogatására kiírt pályázaton VI/1852/2021 szám alatt elnyert 1.300.000 Ft támogatás.

2022

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának a közlevéltárak 2022. évi működési célú támogatására kiírt pályázaton VI/1132/2022 szám alatt elnyert 2.100.000 Ft támogatás.

Nemzeti Kulturális Alap 208105/205 sz. pályázata számítástechnikai és digitalizálást szolgáló eszközök beszerzésére 600.000 Ft értékben.

Nemzeti Kulturális Alap 208133/33 sz. pályázata levéltári dobozok vásárlása 500.000 Ft értékben.

Nemzeti Kulturális Alap 208110/20 sz. pályázata levéltári szakkönyvtárak állományának gyarapítására 300.000 Ft értékben.