Fond- és állagjegyzék

V. Mezővárosok, rendezett tanácsú városok, községek

VIII. Intézetek, intézmények

X. Egyesületek (tömeg)szervezetek, pártok

XI. Gazdasági szervek

XIII. Családok

XIV. Személyek

XV. Gyűjtemények

XVII. Néphatalmi és különleges feladatokra létrejött bizottságok

XXIII. Tanácsok

XXIV. Az államigazgatás területi szervei

XXIX. Vállalatok

XXXIII. Külön intézkedéssel levéltárba utalt iratok

XXXVII. Megyei jogú városi, városi és községi önkormányzatok