Ősök

A projekt címe:

Ősök - Predkovia

A3 plakat mod

A projekt fő célkitűzése: 

PT1 Természet és kultúra - A határmenti terület vonzerejének növelése

A projekt leírása: 
Az Ősök - Predkovia című, SKHU/WETA/1901/1.1/132 számú projekt az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program Kisprojekt Alapjának keretein belül az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. Specifikus célja a határon átnyúló együttműködés megerősítése, valamint a határmenti terület vonzóbbá tétele. A kitűzött célok között szerepel a partnerek közötti tapasztalatcsere, valamint a partnerség és a határokon átnyúló együttműködés bővítése. A hosszú távú célok magukban foglalják a kapcsolatok fenntartását, különös tekintettel a turizmus támogatására, amelynek célja a regiók hagyományainak, kultúrájának megismerése, az ősökkel kapcsolatos információk keresése külföldi látogatók által, amelyek Nyitraivánkán, a Nyitrai Állami Levéltárban, illetve Tatabányán, Tatabánya Megyei Jogú Város Levéltárában találhatóak. A projekt stratégiai célja a kulturális hagyományok és a helyi, turizmus szempontjából is érdekes történelmi emlékek megőrzése.
A projekt végterméke Nyitraivánka községben Tóth Vilmos sírboltjának felújítása és számos közös, határokon átnyúló, a régiók történetének és hagyományainak megismerését szolgáló esemény (konferencia, tanulmányút, képzés, adatgyűjtés sírkövekről; sírkövekről készült fényképek gyűjtése és adatbázisok létrehozása).
A projekt eredménye a nemzeti tudatosság erősítése, a helyi emberek összekapcsolása, a határokon átnyúló turisztikai szolgáltatások vonzóbbá tétele és a határokon átnyúló együttműködés fokozása. A projekt közvetlen hatása a régiót meglátogatók számának növekedése helyi és külföldi turisták által, akik azért érkeznek a térségbe hogy felfedezzék a helyi hagyományokat, történelmet és kultúrát, valamint azok által a turisták által, akik Nyitraivánkára vagy Tatabányára őseiket kutatva érkeznek.
Közös rendezvények megvalósítása által a projekt közvetlenül hozzájárul a helyi vállalkozók tevékenységeinek támogatásához és a helyi gazdaság fejlődéséhez, ill. javítja a helyi kulturális emlékek és adottságok ismertségét, és következésképpen növeli a régió látogatottsági arányát.
Közösen tervezett, végrehajtott és fentartott tevékenységek végrehajtása által határokon átnyúló szinten a projektpartnerek egyidejűleg hozzájárulnak a régiók kiegyensúlyozott fejlődéséhez a határ mindkét oldalán.

Vezető partner: Nyitraivánka község önkormányzata
www.ivankaprinitre.sk

Partner: Tatabánya Megyei Jogú Város Levéltára
http://tbleveltar.hu/

Partner költségvetése: 14.070 EUR, ebből ERFA hozzájárulás 11.959.50 EUR
Projekt kezdete: 2020.09.01.
Projekt befejezése: 2021.10.31.

Tatabánya Megyei Jogú Város Levéltára által megvalósított rendezvények: 
Konferencia Tatabányán 2020. október 1-én. 
A konferencia felvétele:  
Konferenciakiadvány: http://mek.oszk.hu/22400/22463... 
Tanulmányút Nyitraivánkára 2021. július 7-én.
Workshop Tatabányán 2021. július 28-án.
A workshop felvétele:
Online workshop 2021. október 13-án.
Az online workshop felvétele: