Pályázatok

2011

Nemzeti Kulturális Alap 2205/0518 sz. pályázata savmentes irattároló dobozok vásárlására 449.375 Ft értékben.

2012

Nemzeti Kulturális Alap 2209/0113. sz. pályázata maradandó értékű magániratok vásárlására 20.000 Ft értékben.

Nemzeti Kulturális Alap 2209/0129. sz. pályázata levéltári szakkönyvtárak állományának gyarapítására 350.000 Ft értékben.

2013

Nemzeti Kulturális Alap 3510/00516. sz. pályázata levéltári szakkönyvtárak állományának gyarapítására 300.000 Ft értékben.

2014

Nemzeti Kulturális Alap 3542/00264. sz. pályázata levéltári kutatóterem fejlesztésére 168.000 Ft értékben.

Nemzeti Kulturális Alap 3562/00024. sz. pályázata savmentes irattárolók és fotók archiválására szolgáló dobozok beszerzésére 200.000 Ft értékben.

2016

A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány KKETTKK-56-01 "Mansfeld Péter" pályázatán 1.071.000,-Ft értékben A megtorlás Tatabányán. Az 1956-os forradalom és szabadságharc leverését követő főbb tatabányai perek című kiadvány költségeire."A programot az 1956-os forradalom és szabadságharc 60.évfordulójára létrehozott Emlékbizottság támogatja."

2017

A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány KKETTKK-56P-02-0423 számú "Büszkeségpont" pályázatán 2.500.000,-Ft értékben a Dr. Klébert Márton emlékszoba és kiállítóterem felújításának költségeire."A programot az 1956-os forradalom és szabadságharc 60.évfordulójára létrehozott Emlékbizottság támogatja."

2017

Tatabánya Megyei Jogú Város Jó Szerencsét! Emlékév pályázatának támogatásával két kiadvány megjelentetésére: Simonik Péter A Népháztól a Gőzfürdőig c. kötetének második, bővített kiadása, valamint a Tanulmányok Tatabánya történetéből I. c. kiadvány.

2020

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának a közlevéltárak 2020. évi működési célú támogatására kiírt pályázaton 879.000 Ft támogatás.

2020

A projekt címe:
Ősök - Predkovia

A projekt fő célkitűzése: 

PT1 Természet és kultúra - A határmenti terület vonzerejének növelése

A projekt leírása: 
Az Ősök - Predkovia című, SKHU/WETA/1901/1.1/132 számú projekt az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program Kisprojekt Alapjának keretein belül az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. Specifikus célja a határon átnyúló együttműködés megerősítése, valamint a határmenti terület vonzóbbá tétele. A kitűzött célok között szerepel a partnerek közötti tapasztalatcsere, valamint a partnerség és a határokon átnyúló együttműködés bővítése. A hosszú távú célok magukban foglalják a kapcsolatok fenntartását, különös tekintettel a turizmus támogatására, amelynek célja a regiók hagyományainak, kultúrájának megismerése, az ősökkel kapcsolatos információk keresése külföldi látogatók által, amelyek Nyitraivánkán, a Nyitrai Állami Levéltárban, illetve Tatabányán, Tatabánya Megyei Jogú Város Levéltárában találhatóak. A projekt stratégiai célja a kulturális hagyományok és a helyi, turizmus szempontjából is érdekes történelmi emlékek megőrzése.
A projekt végterméke Nyitraivánka községben Tóth Vilmos sírboltjának felújítása és számos közös, határokon átnyúló, a régiók történetének és hagyományainak megismerését szolgáló esemény (konferencia, tanulmányút, képzés, adatgyűjtés sírkövekről; sírkövekről készült fényképek gyűjtése és adatbázisok létrehozása).
A projekt eredménye a nemzeti tudatosság erősítése, a helyi emberek összekapcsolása, a határokon átnyúló turisztikai szolgáltatások vonzóbbá tétele és a határokon átnyúló együttműködés fokozása. A projekt közvetlen hatása a régiót meglátogatók számának növekedése helyi és külföldi turisták által, akik azért érkeznek a térségbe hogy felfedezzék a helyi hagyományokat, történelmet és kultúrát, valamint azok által a turisták által, akik Nyitraivánkára vagy Tatabányára őseiket kutatva érkeznek.
Közös rendezvények megvalósítása által a projekt közvetlenül hozzájárul a helyi vállalkozók tevékenységeinek támogatásához és a helyi gazdaság fejlődéséhez, ill. javítja a helyi kulturális emlékek és adottságok ismertségét, és következésképpen növeli a régió látogatottsági arányát.
Közösen tervezett, végrehajtott és fentartott tevékenységek végrehajtása által határokon átnyúló szinten a projektpartnerek egyidejűleg hozzájárulnak a régiók kiegyensúlyozott fejlődéséhez a határ mindkét oldalán.

Vezető partner: Nyitraivánka község önkormányzata
www.ivankaprinitre.sk

Partner: Tatabánya Megyei Jogú Város Levéltára
http://tbleveltar.hu/

Partner költségvetése: 14.070 EUR, ebből ERFA hozzájárulás 11.959.50 EUR
Projekt kezdete: 2020.09.01.
Projekt befejezése: 2021.10.31.

Tatabánya Megyei Jogú Város Levéltára által megvalósított rendezvények: 
Konferencia Tatabányán 2020. október 1-én. 
A konferencia felvétele:  
Konferenciakiadvány: http://mek.oszk.hu/22400/22463... 
Tanulmányút Nyitraivánkára 2021. július 7-én.
Workshop Tatabányán 2021. július 28-án.

A workshop felvétele:
Online workshop 2021. október 13-án.
Az online workshop felvétele:  

2021

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának a közlevéltárak 2021. évi működési célú támogatására kiírt pályázaton 1.300.000 Ft támogatás.


2022

Kulturális és Innovációs Minisztérium 2022. évi működési célú támogatására kiírt pályázaton 2.100.000 Ft támogatás.


2023

Kulturális és Innovációs Minisztérium 2023. évi működési célú támogatására kiírt pályázaton 2.200.000 Ft támogatás.

Nemzeti Kulturális Alap 208105/205 sz. pályázatán számítástechnikai és digitalizálást szolgáló eszközök beszerzésére 600.000 Ft támogatás.

Nemzeti Kulturális Alap 208133/33 sz. pályázatán levéltári dobozok vásárlására 500 000 Ft támogatás.

Nemzeti Kulturális Alap 208110/20 sz. pályázatán szakkönyvtár állománybővítésre 300 000 Ft támogatás.