Közérdekű adatok

Az intézmény szervezetére, tevékenységére, működésére és gazdálkodására vonatkozó közérdekű adatokat az alábbi jogszabályok alapján tettük közzé:

2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról 

305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról 

18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról

 

I. Szervezeti, személyzeti adatok

Hivatalos név:

Tatabánya Megyei Jogú Város Levéltára

Székhely:

2800 Tatabánya, Szent István u. 21.

Postacím:

2800 Tatabánya, Szent István u. 21.

Telefonszám:

06-34/324-310

Fax:

06-34/324-310

E-mail:

 info@tbleveltar.hu, info.tbleveltar@gmail.com

Web:

http://tbleveltar.hu/

Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat       

elérhetősége:

A székhely címén, telefonszámán és e-mail-címén.

Ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati

vezető neve:

Ügyfélszolgálati vezető: B. Stenge Csabáné

Kutatószolgálati vezető: B. Stenge Csabáné

Az ügyfélfogadás rendje:

 

Ügyfélszolgálat:

Hétfő-Csütörtök 8.00-16.00

Péntek: 8.00-12.00 

Kutatószolgálat: 

Hétfő-Csütörtök: 8.00-16.00

Péntek:8.00-12.00

Szervezeti struktúra:

SZMSZ

A szerv vezetője: 

Dr. B. Stenge Csaba igazgató

Hivatali elérhetősége:

A székhely címén, telefonszámán és e-mail-címén.

A fenntartó felügyeleti szerv:

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának Képviselőtestülete

2800 Tatabánya, Fő tér 6.

Tel.: 06-34/515-700

Telefax: 06-34/311-283

E-mail: polgarmester@ph.tatabanya.hu

Honlap: http://www.tatabanya.hu/  

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre:

 Alapító okirat, SZMSZ

A szerv nyilvántartásai:

Fondjegyzék 

Nyilvános kiadványok:

Kiadványaink

III. Gazdálkodási adatok

SZMSZ 

 

 

 

Elnyert pályázatok

2011

Nemzeti Kulturális Alap 2205/0518 sz. pályázata savmentes irattároló dobozok vásárlására 449.375 Ft értékben.

2012

Nemzeti Kulturális Alap 2209/0113. sz. pályázata maradandó értékű magániratok vásárlására 20.000 Ft értékben.

Nemzeti Kulturális Alap 2209/0129. sz. pályázata levéltári szakkönyvtárak állományának gyarapítására 350.000 Ft értékben.

2013

Nemzeti Kulturális Alap 3510/00516. sz. pályázata levéltári szakkönyvtárak állományának gyarapítására 300.000 Ft értékben.

2014

Nemzeti Kulturális Alap 3542/00264. sz. pályázata levéltári kutatóterem fejlesztésére 168.000 Ft értékben.

Nemzeti Kulturális Alap 3562/00024. sz. pályázata savmentes irattárolók és fotók archiválására szolgáló dobozok beszerzésére 200.000 Ft értékben.

2015

Nemzeti Kulturális Alap 3510/00603 sz. pályázata levéltári szakkönytárak állományának gyarapítására 300.000 Ft értékben.

2016

A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány KKETTKK-56P-01 számú "Mansfeld Péter" pályázata 1.071.000,-Ft értékben A megtorlás Tatabányán. Az 1956-os forradalom és szabadságharc leverését követő főbb tatabányai perek című kiadvány költségeire. "A programot az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójára létrehozott Emlékbizottság támogatja."

2017

A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány KKETTKK-56P-02-0423 számú "Büszkeségpont" pályázata 2.500.000,-Ft értékben a Dr. Klébert Márton emlékszoba és kiállítóterem felújításának költségeire. "A programot az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójára létrehozott Emlékbizottság támogatja."