Records

Our institution archives documents of self-governments, institutions and public firms (companies) carrying a historical value recorded in Tatabánya and its pre-settlements (Alsógalla, Bánhida, Felsőgalla, Tatabánya), moreover we also collect personal documentation of local individuals. 

Pre-settlement Records

The city of Tatabánya was founded in 1947 by the unification of four villages (Alsógalla, Bánhida, Felsőgalla and Tata-bánya). As significant parts of the archives of the 4 pre-settlements dating back to years before 1945 have been destroyed during the second world war, our visitors have access to a fragmented yet rather impressive material for research.

The earliest document of our collection is the below shown letter written by Jakab Szám (Saam Jacob) Head of the Municipal Administration in Felsőgalla (községi bíró) dated in 1775.

Schools, institutional records

Documents saved in this part of our collection provide information about the educational and cultural life of the city (and its pre-settlements) via records issued in primary and secondary schools, and cultural institutions. 
 
Educational researchers and family historians are above all fond of the Progress Registry books (előmeneteli naplók) recorded in basic public schools organised by the company which had the greatest effect on the life of pre-settlements called the Hungarian General Coal-mines Inc. (Magyar Általános Kőszénbánya Rt.).
 
 

Family Records

It is not only the history of institutions operating in Tatabánya and its pre-settlements but also the history of families making up the past of the city.
 
For this reason our archivists pay special attention to collecting and saving records  (official documents, photographs, correspondence) from families which are connected to the city by various means.
 

Personal Records

Tatabánya múltjához nemcsak a városban (ill. az elődközségekben) működő intézmények története tartozik, hanem az ott élő vagy a település(ek)hez sok szállal kötődő személyek históriája is. A levéltár munkatársai éppen emiatt nagy hangsúlyt helyeznek a település fejlődésében és fejlesztésében jelentős szerepet játszó vezetők fennmaradt iratanyagának (pl. hivatalos dokumentumok, levelezések, kitüntetések, fotók stb.) összegyűjtésére és megőrzésére. Gyűjteményünkben többek között megtalálhatók Blaha Béla, Droppa Sámuel, Gallai Rezső, Gál István, Mokri Pál, Sas Endre és Szilaj Gyula személyével kapcsolatos dokumentumok.

Collections

A levéltár „Gyűjtemények" csoportjába a város térkép- és tervtára, különböző helyi rendezvények plakátjai, az elődközségek pecsétmásolatai, más levéltárakban őrzött iratokról készült mikrofilmek és fénymásolatok, valamint a fotótár tartozik. Itt kaptak helyet a település múltjára vonatkozó szórvány iratok, az aprónyomtatvány-, valamint a kézirattár is.

Tatabánya County City Records

Tatabánya Megyei Város 1947-1950 között működő intézményeinek maradandó értéket képviselő iratanyaga

Tatabánya City Council Records

Tatabánya Város Tanácsának és szervezeti egységeinek 1950-1990 között keletkezett maradandó értéket képviselő iratanyaga.

Tatabánya County City Self-Government and Mayor's Office Records

Due to warehouse shortage certain documents from Tatabánya County City Self-Government and some of its organisational units are kept dated between 1990-1998 are handled in our archives. 

Records from companies and economic units

A településen működő vállalatok közül a legjelentősebb a Tatabányai Szénbányák Vállalat (illetve annak elődje: a Magyar Általános Kőszénbánya Rt.) volt, amelynek iratanyagát a Magyar Nemzeti Levéltár Gazdasági Levéltárában őrzik. A városi levéltár gyűjteményébe azok a vállalati dokumentumok kerültek, amelyek országos jelentősége csekély, ám helytörténeti szempontból kétségtelenül a legértékesebb források közé tartoznak. Mindezek közül kiemelhetjük a bányavállalat 1896-tól vezetett munkástörzskönyveit, amelyek a „városalapítók" nevét és személyi adatait tartalmazzák.

Records arriving with specific orders

A levéltárban kerültek elhelyezésre az elődközségek és Tatabánya város állami anyakönyveinek másodpéldányai, valamint az 1895 előtti egyházi anyakönyvek mikrofilm másolatai. A családtörténet iránt érdeklődő kutatók többsége ezeket a forrásokat használja fel családfája elkészítéséhez. Ebben a csoportban találhatók az önkormányzati választásokkal kapcsolatos iratok és jegyzőkönyvek is.