Tapolcainé Sáray Szabó Éva: Tatabánya lakótelepei és utcanevei

kisebb betű nagyobb betű e-mailben elküld nyomtatás

(szerk.: Dr. Ravasz Éva), ALFADAT-PRESS Nyomdaipari Kft., Tatabánya, 2010  (210 p.) 1000 Ft,-
Tartalom:
Dr. Ravasz Éva: A szerkesztő az olvasóhoz

Tapolcainé dr. Sáray Szabó Éva: Bevezető

Tatabánya városrészeinek, lakótelepeinek rövid története

Utcanevek katasztere

Betűrendes utcajegyzék

Rövidítések jegyzéke

Irodalomjegyzék

Térképek

Levéltári források