Gyűjtemények

kisebb betű nagyobb betű e-mailben elküld nyomtatás
A levéltár „Gyűjtemények" csoportjába a város térkép- és tervtára, különböző helyi rendezvények plakátjai, az elődközségek pecsétmásolatai, más levéltárakban őrzött iratokról készült mikrofilmek és fénymásolatok, valamint a fotótár tartozik. Itt kaptak helyet a település múltjára vonatkozó szórvány iratok, az aprónyomtatvány-, valamint a kézirattár is.