Tanintézetek, intézmények iratai

kisebb betű nagyobb betű e-mailben elküld nyomtatás
A város (ill. elődközségei) oktatási- és kulturális életébe nyújtanak betekintést a település(ek) alap- és középfokú iskoláiban, valamint közművelődési intézményeiben keletkezett iratok. Ezek közül kiemelendők az elődközségek életére talán a legnagyobb hatást gyakorló gazdasági szervezet, a Magyar Általános Kőszénbánya Rt. elemi népiskoláinak előmeneteli naplói, amelyet az oktatástörténettel foglalkozó kutatók mellett a családtörténészek is előszeretettel használnak.